Jak tedy konkrétně pracujeme?

Naším cílem je investovat do lidí, kteří stojí za projekty, nikdy ne obráceně!

 

Takto vzniklé týmy provedeme společně s našimi partnery celým přípravným cyklem až

k dosažení "prvního" prodeje jejich produktu, resp. řádového navýšení již stávajícího.

 

Všichni účastníci musí prokázat respekt a připravenost k férovému podnikání.

 

Jedině tak lze zajistit dlouhodobější úspěch novým nebo mladým společnostem, což je zájem jejich, náš i dalších zapojených investorů.

NÁŠ POSTUP SE ZÁJEMCI O SPOLUPRÁCI PROBÍHÁ V PĚTI KROCÍCH:

KROK 1.

Zájemci o spolupráci s námi, vyplní informační formulář v záložce "Kontakty" a jsou pozváni na úvodní setkání. Nejsme "mobilní operátoři", my s Vámi potřebujeme hovořit osobně a ne jen pomocí automatu.

KROK 2.

Každý z uchazečů dostává zpětnou vazbu ke své osobní prezentaci u nás. Ti nejlepší jsou přizváni

k spolupráci s námi

KROK 3.

Všichni, kteří prokáží, že jsou připraveni přejít ze "startupové" fáze do fáze začínající funkční společnosti, od nás dostanou individuální návrh na vybranou formu spolupráce s námi nebo některou

z naší partnerskou inkubační společností.

Při splnění všech, předem daných základních pravidel, garantujeme dovedení společnosti až do fáze tržní realizace, resp.prvního prodeje vlastního produktu.

Ti nejlepší dostanou možnost absolvovat speciální výukový kurz v trvání tří, resp. šesti měsíců

v prestižním pražském centru KAMPUS PARK PRAHA s výstupním certifikátem.

KROK 4.

Po úspěšném absolvování komplexního výukového kurzu v unikátním výcvikovém komunitním centru KAMPUS PARK PRAHA

( ubytování, strava, výuka, mentoring, zahraniční stáže a volnočasové aktivity ) získává každý účastník další investici na rozvoj dalších fází podnikání.

KROK 5.

Na základě individuální dohody nabízíme nejúspěšnějším společnostem možnost dlouhodobé spolupráce, kapitálového vstupu apod.

CONTACT THE MANAGEMENT

 

Kaprova 42/14, Staré Město

CZ 110 00 PRAGUE 1

 

T. : + 44 01582 662277

+ 420 731 152 152

E. : info@hightechcapital.eu

W. : www.hightechcapital.eu